Saturday, November 11, 2006

Speech by Mahmoud Abbas

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah, Yasser Arafat, blah blah blah blah, we will continue the struggle...blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah, by surrendering, blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah.

No comments: